HX Rec. "HarmoniX Gate 01" Visual Design

HX Rec. Producer : HORUTUNA / XIO

Visual Direction / Typo Design : Hitomasu Modoru

Photo / Graphic Design : Ryo Asakura(Seventhgraphics)
Main Visual 01
Main Visual 02
Main Visual 03(Photo)
Back to Top