THE JETZEJOHNSON
 4th Album "TECHNICAL BREAKS DOWNER"
 
"KRUNK" Music Video
"Alter Ego" Music Video
"Futari wo Tsunagu Mono" Music Video (Live VJ Edit)
KRUNK
Alter Ego
Live VJ Edit(Bonus Trax!!)
THE JETZEJOHNSON
 
Vocal: Junia Fujito
Bassline: Hibiki Nishikawa
Keyboard: Masayuki Hasuo
Guitar: Hideyuki Ohashi
Drums: Mai Koike

Director / Film Editor:
Ryo Asakura(Seventhgraphics)

Camera Operator: 
Ryo Asakura / Lewo Saito / Hirokazu Kobayashi / yukky(Non-Art) / Take-Kawa(Non-Art)

Special Thanks:
Non-Art photo studio
Back to Top